Dôležitá informácia:

 V záujme zabezpečenia prezenčnej formy XXXI. Diabetologických dní v termíne 19. – 21. septembra 2021 na Štrbskom plese a v súvislosti s prijatým novým COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že pokiaľ okres Poprad bude v inom než zelenom stupni rizika, bude účasť na tomto odbornom podujatí podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

*Kompletne zaočkovaní
– osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny,
alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne
alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.