VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU:

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

PREDSEDA PROGRAMOVÉHO VÝBORU:

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

PREZIDENT KONGRESU:

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU:

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU:

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
e-mail: raslova.katarina@gmail.com
tel. číslo: +421 908 756 962
Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej, s.r.o.,
Ďumbierska 32, 831 61 Bratislava

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
e-mail: zbynek.schroner@gmail.com
tel. číslo: +421 904 841 216
SchronerMED, s.r.o., Pod horou 53, 040 16 Košice

KOORDINÁCIA KONGRESU PRE ÚČASTNÍKOV A FIRMY:

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6, 821 05 Bratislava, www.tajpan.com
Tatiana Minčíková, project manager
e-mail: tatiana.mincikova@tajpan.com
tel. číslo: +421 918 655 121

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

19. – 21. september 2021, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

  1. Psychologické, psychiatrické a sociálne problémy pacienta
    s diabetes mellitus
  2. Metformín – stále liek prvej voľby u pacienta s diabetes mellitus
    2. typu?
  3. Diabetes mellitus a infekcie  

UZÁVIERKA NA ZASLANIE ABSTRAKTU: 1. 9. 2021

Abstrakty prosíme hlásiť elektronickou formou na stránke www.dia2021.sk

ROKOVACIE JAZYKY: slovenský, český, anglický

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV:

Len elektronickou formou na stránke www.dia2021.sk

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

50 € ……………………….. pre členov SDS a ČDS do 15. 8. 2021
60 € ……………………….. pre členov SDS a ČDS po 15. 8. 2021
80 € ……………………….. pre nečlenov SDS a ČDS

SPÔSOB PLATBY:

Bankovým prevodom na účet spoločnosti Tajpan s.r.o.:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Variabilný symbol (VS): 29052021
Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO
Registračný poplatok je nevratný. V prípade presunu/zrušenia kongresu organizátorom bude poplatok vrátený alebo prenesený na náhradný termín.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie: individuálne alebo zabezpečuje agentúra TAJPAN do vyčerpania rezervovaných kapacít.

Kontakt: Tatiana Minčíková
e-mail: tatiana.mincikova@tajpan.com
tel. číslo: +421 918 655 121

Hotely do vzdialenosti 10 minút od miesta kongresu: Hotel Panoráma,
Hotel Solisko, Hotel FIS, Hotel Crocus, Hotel Toliar.

STRAVOVANIE:

Obedy a večere budú organizované v priestoroch kongresu v hoteli Patria.
Stravu je možné objednať cez kongresovú agentúru.