DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dôležitá informácia:

 V záujme zabezpečenia prezenčnej formy XXXI. Diabetologických dní v termíne 19. – 21. septembra 2021 na Štrbskom plese a v súvislosti s prijatým novým COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že pokiaľ okres Poprad bude v inom než zelenom stupni rizika, bude účasť na tomto odbornom podujatí podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

*Kompletne zaočkovaní
– osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny,
alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne
alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

19. – 21. september 2021, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
Odborný program začína v nedeľu o 10:00 hod.

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

  1. Psychologické, psychiatrické a sociálne problémy pacienta
    s diabetes mellitus
  1. Metformín – stále liek prvej voľby u pacienta s diabetes mellitus
    2. typu?
  1. Diabetes mellitus a infekcie

UZÁVIERKA NA ZASLANIE ABSTRAKTU: 15. 6. 2021

Abstrakty prosíme hlásiť elektronickou formou na stránke www.dia2021.sk

ROKOVACIE JAZYKY: slovenský, český, anglický

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV:
Registrácia účastníkov bude prebiehať v priestoroch hotela Patria v nasledujúcich časoch:

nedeľa 19. 9. 2021     8:00 – 19:00 hod.
pondelok 20. 9. 2021     8:00 – 19:00 hod.
utorok 21. 9. 2021    8:00 – 13:00 hod.

Registrovať sa je potrebné v každý deň podujatia.

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do kongresových priestorov a materiály kongresu.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

50 € ……………………….. pre členov SDS a ČDS do 15. 8. 2021
60 € ……………………….. pre členov SDS a ČDS po 15. 8. 2021
80 € ……………………….. pre nečlenov SDS a ČDS

SPÔSOB PLATBY:
Bankovým prevodom na účet spoločnosti Tajpan s.r.o.:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Variabilný symbol (VS): 29052021
Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO

Registračný poplatok je nevratný. V prípade presunu/zrušenia kongresu organizátorom bude poplatok vrátený alebo prenesený na náhradný termín.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie: individuálne alebo zabezpečuje agentúra TAJPAN
do vyčerpania rezervovaných kapacít.

Kontakt: Tatiana Minčíková
e-mail: tatiana.mincikova@tajpan.com, tel. číslo: +421 918 655 121

Hotely do vzdialenosti 10 minút od miesta kongresu: Hotel Panoráma,
Hotel Solisko, Hotel FIS, Hotel Crocus, Hotel Toliar.

STRAVOVANIE:

V registračnom poplatku účastníka je zahrnuté občerstvenie počas prestávok, obedy 19. 9. (nedeľa) a 20. 9. (pondelok).
Lístky na obedy budú vložené každému účastníkovi do jeho menovky pri registrácii.

Zároveň je možné zakúpiť:

večera 19. 9. (nedeľa) 36 €
večera 20. 9. (nedeľa) 36 €
Obedy a večere budú organizované v priestoroch kongresu v hoteli Patria.

Večere je možné zakúpiť na mieste do vypredania objednanej kapacity alebo vopred na účet spoločnosti TAJPAN s.r.o. samostatne alebo s registračným poplatkom:

IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Variabilný symbol (VS): 29052021
Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO + typ stravovania

(napr. Ján Kolár, V1, V2)

Platbu bez mena a priezviska účastníka a typu stravovania nie je možné identifikovať.

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH:

Prezentáciu je potrebné odovzdať najneskôr hodinu pred začiatkom bloku programu, v ktorom bude prezentovaná.
Podklady prosíme odovzdať v priestoroch SLIDE ROOM vedľa recepcie hotela Patria. Počas kongresu bude použitá časomiera. Každý prednášajúci bude mať na prezentovanie presný čas, ktorý mu na danú prednášku prislúcha podľa programu. Prosíme o dodržanie vyhradeného času na prezentáciu. Organizačný výbor podujatia si v prípade nedodržania časového limitu vyhradzuje právo na predčasné ukončenie prezentácie.

Prosíme pripraviť prezentácie v MS powerpoint.

POSTEROVÁ SEKCIA:

Postery prosíme odovzdať v priestoroch registrácie v nedeľu 19. 9. 2021 najneskôr do 12,00 hod.

MENOVKY:

Každý registrovaný účastník XXXI. Diabetologických dní 2021 dostane pri registrácii oficiálnu menovku, ktorá ho oprávňuje k vstupu na odborné podujatie. Účastníkom bez registrácie nebude umožnený vstup do kongresových priestorov.

POTVRDENIA O ÚČASTI:

Odborné podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Potvrdenia o účasti budú vydávané v priestoroch registrácie:


nedeľa                19. 9. 2021                18:00 – 19:00 hod.
pondelok           20. 9. 2021                18:00 – 19:00 hod.
utorok                21. 9. 2021                11:00 – 13:00 hod.

Potvrdenia o účasti sa nebudú vydávať skôr, ani nebudú zasielané po skončení podujatia poštou.

PASÍVNA ÚČASŤ:

  1. 9. 2021 6 kreditov
  2. 9. 2021 8 kreditov
  3. 9. 2021 4 kredity

Aktívnym účastníkom sa kredity sa aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.