DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

19. – 21. september 2021, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
Odborný program začína v nedeľu o 10:00 hod.

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

  1. Psychologické, psychiatrické a sociálne problémy pacienta
    s diabetes mellitus
  1. Metformín – stále liek prvej voľby u pacienta s diabetes mellitus
    2. typu?
  1. Diabetes mellitus a infekcie

UZÁVIERKA NA ZASLANIE ABSTRAKTU: 15. 6. 2021

Abstrakty prosíme hlásiť elektronickou formou na stránke www.dia2021.sk

ROKOVACIE JAZYKY: slovenský, český, anglický

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV:
Len elektronickou formou na stránke www.dia2021.sk

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

50 € ……………………….. pre členov SDS a ČDS do 15. 8. 2021
60 € ……………………….. pre členov SDS a ČDS po 15. 8. 2021
80 € ……………………….. pre nečlenov SDS a ČDS

SPÔSOB PLATBY:
Bankovým prevodom na účet spoločnosti Tajpan s.r.o.:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Variabilný symbol (VS): 29052021
Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO

Registračný poplatok je nevratný. V prípade presunu/zrušenia kongresu organizátorom bude poplatok vrátený alebo prenesený na náhradný termín.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie: individuálne alebo zabezpečuje agentúra TAJPAN
do vyčerpania rezervovaných kapacít.

Kontakt: Tatiana Minčíková
e-mail: tatiana.mincikova@tajpan.comtel. číslo: +421 918 655 121

Hotely do vzdialenosti 10 minút od miesta kongresu: Hotel Panoráma,
Hotel Solisko, Hotel FIS, Hotel Crocus, Hotel Toliar.

STRAVOVANIE:

Obedy a večere budú organizované v priestoroch kongresu v hoteli Patria.
Stravu je možné objednať cez kongresovú agentúru.