Odborné sympózium „Ako sa darí využívať technológie v diabetológii na Slovensku pre našich pacientov?“ podporili:

Hlavný partner

Partneri Plus

Vystavovateľ

Ďakujeme!