“AKO SA DARÍ VYUŽÍVAŤ TECHNOLÓGIE V DIABETOLÓGII NA SLOVENSKU PRE NAŠICH PACIENTOV?”

Ďakujeme za Vaše registrácie.

Registrácia na predkongresové sympózium bola ukončená dňa 1. 9. 2021